X
تبلیغات
مراقبت‌های پس از جراحی بینی گوشتی

zibaei

مراقبت‌های پس از جراحی بینی گوشتی

نحوه انجام جراحی بینی گوشتی

مهم ترین کاری که توسط جراح در عمل بینی گوشتی انجام میشود کاهش بافت هزینه جراحی بینی در یک قسمت و اضافه کردن بافت به بخشی دیگر است جراحی بینی استخواتی به طور مثال از غضروف تیغه بینی بافتی را برمیدارد و در صورت نبود غضروف از غضروف گوش استفاده میشود.

افزایش یا کاهش غضروف بینی در جراحی بینی طبیعی جراحی بینی گوشتی موجب جمع شدن نوک بینی میشود همچنین تقویت پایه بینی موجب کشش نوک بینی و ماندگاری و هزینه جراحی بینیدوام جراحی  خواهد شد.

مراقبت‌های پس از جراحی بینی گوشتی

افرادی که جراحی بینی گوشتی انجام داده اندجراحی بینی طبیعی مانند دیگر جراحی های زیبایی باید تا یک مدت به توصیه های جراحی بینی استخواتی پزشک خود عمل کنند به عنوان نمونه :

 

منبع : http://dr-zibaei.ir/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C/

+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۲۷ توسط zibaei zibaei1 دسته : نظر(0)